Dröes Onderzoeksbureau Levensbeschouwing & Cultuur
biedt onderzoek, onderwijs en management op het terrein van theologie, religie, levensbeschouwing en zingeving, bijzonder in vrouwenstudies theologie en kunst & religie.

Drs. F.Dröes

 

Drs. Freda Dröes
Curriculum Vitae
15-3-1951 Geboren in Amsterdam
1967-1971 Lid Dagelijks Bestuur koor Studentenekklesia Amsterdam
1969 Eindexamen middelbare school

1969-1971 Werkzaam bij de Stichting Werkgroep voor Volkstaalliturgie

1973-1974 Eindredacteur Het Populierblad. Uitgave van de Amsterdamse studentenecclesia

1974 Colloquium doctum voor theologie aan de Vrije Universiteit

1974-1982 Theologiestudie aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam (KTUA): kandidaats 1977 cum laude, doctoraal 1982 (hoofdvakken systematische theologie en kerkgeschiedenis, bijvak filosofie).

1974-1977 Lid Universiteitsraad KTUA

1974-1978 Lid Financiele Commissie KTUA

1974-1978 Lid Sollicitatiecommissies

1976-1979 Studentassistentschappen in kerkgeschiedenis en systematische theologie

1977-1978 Lid Dagelijks Bestuur van de KTUA

1977-1979 Vaste recensent voor godsdienst en levensbeschouwing bij De Volkskrant
1979-1980 Theologiestudie in Parijs aan l'Ecole Pratique des Hautes Etudes en Institut Catholique

1980 Diploma van de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes.

1981-1982 Programmamaakster aan het cultureel/politiek centrum De Populier/De Balie te Amsterdam

1982-1985 Onderzoekster bij de vakgroep Geschiedenis van Kerk en Theologie aan de Theologische Faculteit te Tilburg

1982-1985 Voorzitster Overleg Feministische Theologie van de Theologisch Faculteit Tilburg

1982-.... Lid redactieraad Tijdschrift voor Vrouwenstudies (Nijmegen). Nu: Tijdschrift voor Genderstudies

1982-1992

RedactielidKosmos + Oekumene ('s-Hertogenbosch)

1983-1988 Projectleider 'Feminisme en Theologie' van de Interuniversitaire Werkgroep Feminisme en Theologie (IWFT) en het Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica(IIMO).
1985-1995 Universitair Docent Vrouwenstudies Theologie aan de KTUA, vanaf 1992 aan de KTU Utrecht

1986 Lid feedback-groep van het Studium Generale van de Universiteit van Amsterdam (UvA)

1986 Coördinatie afdeling Religie voor Vrouwenlexicon. Twee honderd jaar emancipatie van A tot Z.Red.
Hedy d'Ancona e.a. Utrecht, 1989.

1986-.... Lid Dagelijks Bestuur Woonvereniging Spoorzicht
1989-.... Lid serieredactie Proeven vanVrouwenstudies Theologie (IIMO Research Publications, IIMO/IWFT, Utrecht-Leiden.
1989-1990 Coördinatie afdeling vrouwenstudies/religie Grote Winkler Prins Encyclopedie 9de druk
1992 Vertegenwoordigster Vrouwenstudies Nederland in de EEG-conferenties Vrouwenstudies in Brussel
1993 Lid feedback-cie kunstredactie van dagblad Trouw.
1993-1998 Redactie (lid, voorzitster) van Mara. Tijdschrift voor feminisme en theologie.
1993-1998 Penningmeesteres Stichting Catharina Halkes Fonds.
1995-1998 Lid Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA)
1995-1999 Gastonderzoekster theologische faculteit UvA.
1995 Visiting scholar Graduate Theological Union,
Herfst, Berkeley
1995-2000 Lid studiecommissie Acht Mei Beweging
1996 Medewerker aan het onderzoek over 50 jaar IKON
o.l.v. Prof. dr. J.C.H. Blom:Van geloof, hoop en liefde. Vijftig jaar interkerkelijke omroep in Nederland, 1946-1996.
1996-2000 Lid jury Spaanprijs
1997-1998 Coördinator contractonderwijs Afdeling Theologie en Religiestudies van de Faculteit voor Geesteswetenschappen UvA
1998-2001 Bestuur Studentenpastoraat Amsterdam
1998-.... Geestelijk Verzorger (algemeen) in zorgcentrum De Diem te Diemen voor 10 uur p.w.
1998-.... Directeur-eigenaar Dröes. Onderzoeksbureau Levensbeschouwing & Cultuur.
2000-2003 Voorzitter Convent van Geestelijk Verzorgers van Amsterdam en Omstreken
2001-2004 Voorzitter beleggingsclub GG’80 van de VVAO
2001-…. Lid bestuur European Society of Women in Theological Research, penningmeester
2001-…. Voorzitter Vereniging voor Geestelijk Werkers Albert Camus
   
to the top
top
fdroes.droes.nl